Groep 7

Groep 7 is een dynamisch leerjaar, waarin er veel op het programma staat. Het verkeersexamen, voorlopig advies en debatteren over een actueel onderwerp zijn nieuwe onderwerpen voor de leerlingen. Het is een leerjaar waarin qua leerstof steeds meer verdieping opgezocht wordt. Daarnaast gaan de leerlingen steeds meer merken wat van hen verwacht wordt voordat ze naar het middelbaar onderwijs gaan.  

De kernvakken 

Taal, spelling en begrijpend lezen 

Het taalonderwijs in groep 7 bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen. De spellingregels worden uitgebreid met onder andere: de leenwoorden, trema’s, koppeltekens en de lastige tussen 'e'. Daarnaast wordt ook de werkwoordspelling uitgebreid. De leerlingen krijgen hier verdieping in. Ze leren o.a. het voltooid deelwoord en breiden de verleden tijd uit. In groep 7 krijgen de leerlingen teksten van een hoger niveau om zich de geleerde strategieën binnen het begrijpend lezen eigen te maken. 

Rekenen 

In groep 7 breiden we de kennis en vaardigheden uit die in eerdere leerjaren zijn opgedaan. De basisvaardigheden worden uitgevoerd met grotere getallen. Ook binnen het rekenen met breuken, procenten en kommagetallen zijn deze basisvaardigheden belangrijk. Het domein meten en meetkunde krijgt een meer centrale rol. De inhoudsmaten, het omzetten van maten en het uitrekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud zijn vaardigheden die ingeoefend worden. Tot slot is het belangrijk om deze losstaande vaardigheden met elkaar te integreren en toe te passen in een context. 

Thema 

Net als in groep 6 staan bij het doen van onderzoek, vaardigheden als plannen, kritisch denken, evalueren en samenwerken centraal. De leerlingen breiden de presentatievaardigheden verder uit en kunnen kennis op hun eigen manier opdoen door het hanteren van verschillende informatiebronnen. 

De thema's voor dit schooljaar zijn: 

  1. Wereldsterren

  2. Stem op mijn partij!

  3. Altijd onderweg

  4. De experimentele keuken

  5. Reis de wereld rond

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht u ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als u nu al weet dat u iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

Goed om te weten... 

Gym 

Wij gymmen op woensdag en vrijdag 

Schoolbieb 

In de even weken gaat groep 7B op maandag naar de bieb en in de oneven weken gaat groep 7A op maandag naar de bieb.  

Kringen 

De leerlingen bereiden dit schooljaar één kringen voor: 

  • Kijk- en vertelkring 

Kinderen schrijven zichzelf in voor een kring via de lijst die in de klas hangt. 

Huiswerk 

- Redactiesommen: Op maandag staat er op www.redactiesommen.nl een taak klaar die bestaat uit 10 opgaven. De leerlingen moeten dit vóór de volgende maandag 08.30 uur gemaakt hebben.  

- Papieren huiswerk: Op vrijdag krijgen de leerlingen een huiswerkopdracht mee die de donderdag erop vóór 08.30 uur moet worden ingeleverd. 

- Topografie: 4 tot 6 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Dit huiswerk hoeft niet terug mee naar school. Twee weken later zal de toets van topografie afgenomen worden. 

Verkeersexamen 

Dit jaar zal ook het verkeersexamen plaatsvinden. Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2024. Het praktijkexamen vindt plaats op vrijdag 17 mei 2024. Voor het praktijkexamen hebben we ontzettend veel hulpouders nodig. Mocht u hier alvast rekening mee kunnen houden, dan zou dat fijn zijn. Het betreft een ochtend van 08.30 tot 12.00 uur (tijden kunnen afwijken, maar dan heeft u een richttijd). U kunt u opgeven bij Thijn (groep 7a): tvdoren@kcdgw.nl