Groep 7

Groep 7 is een dynamisch leerjaar, waarin er veel op het programma staat. Het verkeersexamen, voorlopig advies en debatteren over een actueel onderwerp zijn nieuwe onderwerpen voor de leerlingen. Het is een leerjaar waarin qua leerstof steeds meer verdieping opgezocht wordt. Daarnaast gaan de leerlingen steeds meer merken wat van hen verwacht wordt voordat ze naar het middelbaar onderwijs gaan.

 

De kernvakken
Taal, spelling en begrijpend lezen

Het taalonderwijs in groep 7 bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen. De spellingregels worden uitgebreid met onder andere de leenwoorden, trema’s, koppeltekens en de lastige tussen 'n'. Daarnaast wordt ook de werkwoordspelling uitgebreid. De leerlingen krijgen hier verdieping in. Ze leren o.a. het voltooid deelwoord en breiden de verleden tijd uit. In groep 7 krijgen de leerlingen teksten van een hoger niveau om zich de geleerde strategieën binnen het begrijpend lezen eigen te maken.

Rekenen

In groep 7 breiden we de kennis en vaardigheden uit die in eerdere leerjaren zijn opgedaan. De basisvaardigheden worden uitgevoerd met grotere getallen. Ook binnen het rekenen met breuken, procenten en kommagetallen zijn deze basisvaardigheden belangrijk. Het domein meten en meetkunde krijgt een meer centrale rol. De inhoudsmaten, het omzetten van maten en het uitrekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud zijn vaardigheden die ingeoefend worden. Tot slot is het belangrijk om deze losstaande vaardigheden met elkaar te integreren en toe te passen in een context.

 

Thema

Net als in groep 6 staan bij het doen van onderzoek, vaardigheden als plannen, kritisch denken, evalueren en samenwerken centraal. De leerlingen breiden de presentatievaardigheden verder uit en kunnen kennis op hun eigen manier opdoen door het hanteren van verschillende informatiebronnen.

De thema's voor dit schooljaar zijn:

  1. Jij en ik (toen en nu)
  2. Duurzaam leven
  3. Feesten
  4. Kunst (tentoonstelling)
  5. Natuurkrachten
  6. Zoogdier en mens
  7. Wereldse gebieden

We zijn altijd op zoek naar leuke manieren om de wereld in de klas te halen, of om met de kinderen ergens naartoe te gaan. We vinden het bijvoorbeeld heel leuk als iemand in de klas komt vertellen over zijn/haar beroep, of iets kan komen laten zien. Mocht u ergens een leuk idee voor hebben, dan horen wij het graag! Ook als u nu al weet dat u iets kan betekenen voor een thema later dit schooljaar, dan horen we het graag.

 

Goed om te weten...

Gym

Wij gymmen op woensdag en donderdag.

 

Schoolbieb

Dit is nog niet bekend. Informatie volgt later.

 

Kringen

De leerlingen bereiden dit schooljaar twee kringen voor:

  • Kijk- en vertelkring
  • Boekenkring

Kinderen schrijven zich zelf in voor een kring via de lijst die in de klas hangt.

 

Oefeningen voor thuis

- Woordenschat: elke dinsdag hebben de leerlingen de woordenschatles van voorgaande week gemaakt.  Voorbeeld: deze week gaat de les over ‘Bezoekers blijven weg uit winkels vanwege mondkapjesplicht’, dan hebben de kinderen de week erna op dinsdag de woordenschatles af en staat die voor de nieuwe week meteen klaar. Inloggen kan sinds vorig jaar via: https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker.

- Topografie: 4 keer per jaar krijgen de leerlingen huiswerk voor topografie mee. Dit betreft leer- en inzichtwerk. Dit huiswerk hoeft niet terug mee naar school. Een week later zal de toets van topografie afgenomen worden.

- Papieren huiswerk: Op vrijdag krijgen de leerlingen een huiswerkopdracht mee die de week daarna op donderdag moet worden ingeleverd.

 

Verkeersexamen

Dit jaar zal ook het verkeersexamen plaatsvinden. Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op woensdag 31 maart 2021. Het praktijkexamen vindt plaats op vrijdag 28 mei 2021. Voor het praktijkexamen hebben we ontzettendveel hulpouders nodig. Mocht u hier alvast rekening mee kunnen houden, dan zou dat fijn zijn. Het betreft een ochtend van 08.30 tot 12.00 uur (tijden kunnen afwijken, maar dan heeft u een richttijd). U kunt u opgeven bij Melanie (groep 7b): mpigmans@kcdgw.nl 

 

Ga voor meer praktische informatie over het onderwijs naar de KCDGW-app en klik op de knop 'Welkom op KC De Groote Wielen'.