Ziekte en verlof

Ziekmeldingen

Weinig dingen zijn bij het onderwijs zo belangrijk als continuïteit. Kindcentrum De Groote Wielen maakt zich daarom sterk voor zo weinig mogelijk schoolverzuim. Als het kind ziek is of om andere (onvermijdelijke)redenen onder schooltijd ergens naar toe moet, verzoeken we ouders dit voor 8.15 uur te melden via de app van KC De Groote Wielen. Afmelden bij de kinderopvang kan telefonisch en voor de BSO kan een e-mail verstuurd worden.

Wij vragen u bezoeken aan dokters of specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als een kind ziek wordt, bellen we de ouders of verzorgers om te vragen het kind op te halen. We sturen de kinderen nooit alleen naar huis. Als het onverhoopt nodig is, schakelen we zelf medische hulp in. Het is daarom van het grootste belang dat we de juiste telefoonnummers van ouders (thuis en werk) op school hebben. Dit kun je doorgeven via de knop Ouderportaal op de app.

 

Verlof aanvragen

Het kind mag niet zomaar een dag missen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het kind niet naar school kan gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van familieleden of ernstige ziekte van een familielid. De directeur beslist dan in overleg met de ouder hoeveel verlofdagen het kind krijgt. Vakantie onder schooltijd? Dat is in principe niet toegestaan, behalve als dat door de aard van het beroep van de ouder(s) niet anders kan. Ouders moeten dan aantonen dat het niet mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. Het bijzonder verlof en het vakantieverlof kunt u aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen dan met u contact op. 

Meer informatie over wanneer verlof mogelijk is vind je via onderstaande knoppen:

aanvraagformulier bijzonder verlof en vakantieverlof