Ouderraad

 

Wat doet de OR?
Elk schooljaar organiseren wij als Ouderraad samen met de leerkrachten verschillende activiteiten en feesten. Denk aan kerst, carnaval, de schoolfotograaf, de sportdag het schoolreisje en de wandel3daagse. Voor elke activiteit is er een commissie waarin ouders een belangrijke rol spelen. 

De data waarop de activiteiten plaatsvinden vind je terug op de jaarkalender op de App. Werving van ouders voor de activiteiten vindt jaarlijks plaats in september.

De Ouderraad komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de activiteiten te bespreken. Bij deze vergaderingen zijn juf Annerieke of juf Mandy aanwezig.

Naast de organisatie van bovenstaande activiteiten zorgt de Ouderraad voor een kleinigheidje op de (internationale) Dag van de leraar op 5 oktober én voor een bedankje namens de ouders aan het eind van het schooljaar voor iedere leerkracht. Mocht je een tip of vraag hebben dan kun je één van ons persoonlijk aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar our@kcdgw.nl.

Het reglement van de Ouderraad kan gedownload worden via .

We hopen op weer een fijn schooljaar en rekenen op een goede samenwerking!

 

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage kan via iDeal betaald worden. Het werkt als volgt. Eind september krijgen alle ouders / verzorgers per kind een e-mail met daarin informatie over de betaling. In deze e-mail is een link opgenomen naar een beveiligde pagina met een overzicht van het kind (of kinderen) en de hoogte van de bijdrage. Na controle van de gegevens kan via iDeal betaald worden. Het is niet mogelijk dat per ongeluk dubbel betaald wordt.

Het bedrag per kind is evenals vorig jaar € 40.

Eind oktober en eind november sturen we een 1e en 2e herinnering.

Ouders / verzorgers met kinderen die gedurende het schooljaar instromen ontvangen een betalingsverzoek met aangepast bedrag:

Instroom november-december: € 30,-
Instroom januari-februari-maart: € 20,-
Instroom april-mei-juni: € 10,-

Indien er vragen zijn kan contact worden opgenomen via our@kcdgw.nl.

Mocht je niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan kun je een beroep doen op Stichting leergeld ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over Stichting Leergeld kunt u vinden op https://www.leergeld.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden/ 


Lees  hier het financieel jaarverslag en de begroting van schooljaar 2020-2021.