Zorg

Kindcentrum De Groote Wielen staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Voorwaarde is natuurlijk wel dat we de mogelijkheden en deskundigheid hebben om het kind optimaal te begeleiden. Samen met ouders onderzoeken we wat het beste is voor het kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor het kind.
 In het SchoolOndersteuningsProfiel beschrijven wij de mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. 


Elke professional werkt op ons kindcentrum met een groepsplan voor zijn of haar groep. Hierin worden de doelen gesteld waaraan gewerkt gaat worden. De professional wordt daarbij ondersteund door specialisten. Samen kijken zij naar de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen in de groep. Zo zijn er binnen ons kindcentrum specialisten voor taal, rekenen, gedrag en begaafdheid.
Soms heeft een kind, ter aanvulling op het groepsplan, extra ondersteuning nodig en is een plan op maat gewenst. In overleg met de betreffende specialist wordt dan een individueel handelingsplan opgesteld. Deze plannen zijn kortdurend van aard en worden, indien nodig, omgezet in onderwijsbehoeften voor de lange termijn.

 

In Informatiegidswordt in hoofdstuk 4 nog dieper ingegaan op de zorg.